Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ಪ್ರಭೋದ್ ಪಾರೀಖ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 15 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ.

ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಲಲೊ ಪಾರಿಖ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಪಾವಿಶಿಂ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ್, ಐಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮೊಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ತಶೆಂಚ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಯ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಗುಜರಾತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಲೇಖನಾಂಚೆ ಪುಂಜೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2006 ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಕಥಾ ಸೆಂಟರಾಚೊ ತೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್. 2004-06 ಕಾಳಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾಚೊ ತೊ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕವಿತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 153 ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

2002-ತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯಮ್, ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ ಆನಿ ಸೀತಾಂಶು ಯಸಶ್ಚಂದ್ರ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ-ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾ.
कविता ट्रस्टा थावन कविता उपन्यास: गुजराती कवी प्रभोद पारीख मंगळुराक

कोंकणी कवितेक उंचायेचो पांवडो जोडून दिंवच्याक वावूर‍च्या कविता ट्स्टान मांडून हाडचो सातव्या वर‍साचो जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा प्रायोजीत कविता उपन्यास ह्याच २०१८ सेप्टेंबर १५ वेर सन्वारा सांजेर ४:३० वोरार बेंदूर सांत आग्नेस कॉलेजिच्या सभांगणांत चलतलो. गुजराती कवी, कथाकार प्रबोध पारीख हो उपन्यास दितलो.

तत्व‌शास्तिराचो उपन्यासक जावन वावूर‍ललो पारीख निवृत जाला आसून सद्द्या मुंबयच्या फिल्म अध्ययन संबंधीं दोन संस्थ्यांनी प्रमूख हुद्द्यार आसा. तो कला, साहित्य आनी सिनेमाविशीं देश विदेशांत उपन्यास दिता. रवींद्रनाथ ठागोराच्या चित्र आनी बर‍पाविशीं भारत संसकृती मंत्रालय, ऐसिएस‌एस‌आर, साहित्य अकाडेमी, नॅशनल गॅलरी आफ मॉडर्न आर्ट ह्या संस्थ्यां तर्पेन फ्रान्स, आस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी तशेंच डेल्ली, मुंबय, कोल्कत्ता आनी चेन्नैंत ताणें उलोवपां सादर केल्यांत.

गुजराती साहित्याच्या विवीध रुपांचेर ताणें लिकललें आसा. ताच्या कथा, कविता आनी पत्र लेखनांचे पुंजे पर्गटल्यात. सबार पुरस्कार ताका फावो जाल्यात. २००६ थावन मुंबयच्या फिल्म स्टडीस, कथा सेंटराचो तो निर्देशक. २००४-०६ काळार डेल्लिंत चलल्ल्या अंतर्रष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलाचो तो क्युरेटर जावनासल्लो.

२००२ इस्वेंत स्थापन जाल्लें कविता ट्स्ट कोंकणी काव्यें लोकामधें फामाद कर‍च्यांत, भुर्गीं आनी युवजणां मधें कवितेचो मोग उबजोंवच्यांत, तशेंच कोंकणी कवितेचो पांवडो उंचायेक वर‍च्यांत महत्वाचो वावर दीवन आसा. कविता वाचन आनी बरोंवची सर्त, कविगोष्टी, कविता फेस्त, कविता पुरस्कार, पुस्तकां आनी अंतर‌जाळीर पर्गटणी अशें पाटल्या सोळा वर‍सांनी फकत कवितेक संबंधीत १५३ काऱ्यीं मांडून हाडल्यांत.

२००२-त सूर‍वातलल्या महत्वाचें काऱ्यें कविता उपन्यासांत एदोळ पऱ्यांत गुलजार, अशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो, आरुंधती सुब्रह्मणियम, केकी दारुवाला आनी सीतांशू यसश्चंद्र तसल्या काव्य-शेताच्या म्हान मनशांनी उपन्यास दिला.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.