Kavita Khobro
ಸಾಹಿತಿಂನಿ, ಚಳ್ವಳೆಗಾರಾಂನಿ 'ಸ್ತ್ರೀವಾದ್' ಸಬ್ದಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ - ಜೋ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ

Konkani Poetry Reciting Competition - Finals

ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ವಾಯ್ಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕವಿಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜಾಯ್ : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾವೆಳಾ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾ

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕವಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ: ಬಜ್ಜೋಡಿ ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿಂತ್ ಜೊ. ಸಿ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣಾಂತ್ 2017 ವರ್ಸಾಚೆಂ ಇಕ್ರಾವೆಂ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್' ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್

ವೆಮುಲಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವೆವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್


» Next Page  »