New Projects

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ:

 • ನವೆಂಬರ್ 18, 2018: ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
 • ನವೆಂಬರ್ 25, 2018: ಆತ್ಮದರ್ಶನ್ ಅಂಧೇರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
 • ನವೆಂಬರ್ 28, 2018: ಟಿ.ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್ ಪಣಜಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
 • ನವೆಂಬರ್ 29, 2018: ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೇಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
 • ದಶೆಂಬರ್ 16, 2018: ಜಯನಗರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಪುಸ್ತಕಾಂ:
 • ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ತೀಂತ್ ಆನಿ ರಗತ್' ನವೆಂಬರ್ 25, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್
 • ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್' ದೇವನಾಗರಿಂತ್
 • ಧಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್
 • ಕಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್
 • ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್

ಕವಿಂಚೆಂ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್

 • ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್ ಅಂಕಣ್ ಚಿಚಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.