New Projects

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ:

 • ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡಾಂತ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ.
 • ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ - ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶ್‌ಚಂದ್ರ
 • ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆನಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್  ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕಾಂ:

 • ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್' ದೇವನಾಗರಿಂತ್
 • ಧಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್
 • ಕಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್
 • ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಕಾವ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಪುಸ್ತಕ್
 • ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್

ಕವಿಂಚೆಂ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್

 • ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್ ಅಂಕಣ್ ಚಿಚಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.