Kavita Khobro


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಫೆರಿಯೆಂತ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ICYM ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಚೊವೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಸುರ್‍ವೆರ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ICYM ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಅನಿಶಾ ಪ್ರಿಯಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಫಾ. ಆಶ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ICYM ಘಟಕಾಚೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಈಡನ್ ತಶೆಂ ಅನಿಶಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಸುನಿಲ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:

1. ಆಲ್ರೀಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
2. ಎವ್ರೆಲ್ ಲುವಿಸ್
3. ವಿನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ
4. ಜೆನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:

1. ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ
2. ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ತಾ ಡಿಸೋಜಾ

ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂದೀಪ್, ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. 

 


कविता ट्रस्ट कविता सादर सर्त: बंटवाळ थावन चोवगां भुरगीं, दोगां युवजणां फैनलाक

कविता ट्रस्टान चलोंवच्या भुरग्यंच्या तशें युवजणांच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या बंटवाळ फेरयेंत चोवगां भुरगीं तशें दोगां युवजणां फैनलाक विंचून आयल्यांत. सप्टेंबर २४, २०१७ तारकेर सकाळीं बंटवाळ मोडंकाप शाळेच्या सालांत ICYM मोडंकाप घटकाच्या सहकारान चलल्ले ह्ये सर्तेंत चोवीस जणांनी वांटो घेतल्लो.

सुर‍वेर मोडंकाप फिर्गजेचो सहायक विगार फा. अश्वीन कार्डोजा, कविता ट्रस्टाचे वांगडी मेल्विन रोड्रीगस, आंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, एवरेल रोड्रीगस, विलियम पायस आनी ICYM मोडंकाप घटकाची अध्यक्षीण अनिशा प्रिया वेदीर हाजर आसून सर्तेची सुर‍वात केली. फा. आश्वीन कार्डोजान कविता वाचून सर्तेची उगतावण केली. मेल्विन रोड्रीगसान वर्सान वरस बंटवाळांत ही सर्त मांडून हाडुंक मजत कर‍च्या ICYM घटकाचो, प्रत्येक करून विल्मा बंटवाळ, ईडन तशें अनिशाचो उपकार मांदलो. सुनील लुविसान काऱ्यें चलयलें.

वोरयणार जावन आंडऱ्यू एल डिकुन्हा, विलियम पायस तशें एवरेल रोड्रीगस हांणी सहकार दिलो.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्याच्ये कविता सादर सर्तेंत विंचून आयिल्लीं:

१. आलरीशा रोड्रीगस
२. एवरेल लुवीस
३. विनिता डिसोजा
४. जेनिका डिसोजा

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो - अखिल भारत युवजणांच्ये कविता सादर सर्तेंत विंचून आयिल्लीं:

१. रोहन डिसोजा
२. प्रीती मार्ता डिसोजा

भाग घेतल्ल्या सर‍वांक कविता पब्लिकेशन्साचीं पुस्तकां तशें प्रमाण पत्रां वांटलीं. मोडंकाप फिर्गजेचो उपाध्यक्ष संदीप, आदलो अध्यक्ष तशें लेखक पंचू बंटवाळ ह्या संदर्भार हाजर आसल्ले.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ: ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ ಪ್ರಭೋದ್ ಪಾರೀಖ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics


More News »