Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ನವೊ ಸೊಧ್ - ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ’ ನವೊ ಸೊಧ್.  ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸರ್ತಿಂತ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜಾಕ್ರಿಬೆಟ್ಟುಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.  ತಾಣೆ ತವಳ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್’ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತಯ್ ಬರಯ್ತಾ.  ತಾಣೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕುಶಲತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.  ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಮಿತ್ರಾಂಕಯ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ.  ಮಾಗೀರ್ ಕನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಜೂನ್ ಶಿಕಪ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ತಿ ಪೊಸುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ತಶೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಜಾಯ್ ಆನಿ ಠಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಧೈರ್ ಆಸಜಾಯ್. ತೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

ತಾಗೇಲ್ ಹಾತ್ತಾಂತ್, ತಾಗೇಲ್ ಇಚ್ಚೇಂತ್

ಪಾಳ್ಳೆಂತ್ ಖೇಳ್ಕಾ ಆಶಿಲೆ ಚೆರ್ಡೂ
ಕೊಯ್ರಾ ಡಬ್ಬೇಂತ್ ರಡ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ
ರಾಧೆ ಆತ್ತಾ ಕೊಯ್ರ್ ಉಡೊವ್ಚ್ಯಾಕ್
ಯೆತ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನು ರಾಕ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ

ಪ್ರಯೋಗ್, ಪರೀಕ್ಷಾ
ಕೊಣಾಕಿ ದಿಲ್ಲೇಲ್ ದೇಹ ಭಿಕ್ಷಾ
ಕಾಂಯ್ ಕಳ್ನಾ ಆಶಿಲೆ
ಚೆರ್ಡಾಕ್ ಹೇ ಶಿಕ್ಷಾ

ಥಂಯ್, ತೇ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಹೇಂಚ್ ನ್ಹವೆ?
ತೀಣೆ ಗಂಗೆಂತ್ ಸೊಳ್ಳೆ
ಹೀಣೆ ಕೊಯ್ರಾ ಡಬ್ಬೆಂತು ದವರ್‍ಲೆ
ದ್ವಾಪರ-ಕಲಿ ಸಾಂಕೋವ್
ಮೋಣು ಪಳ್ಯಾರ್
ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಹೇಂಚ್

ತೆದ್ನಾ ಗಂಗೆಲ್ ಮ್ಹಾರೆಂತ್
ಆತ್ತಾ ಕೊಯ್ರಾ ಮಧೇಂತ್
ನಿಶ್ಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಏಕಚ್ ರಣ್ಣೆ
ತೆ ರಾಬೂಕಯ್ ಪೂರೊ
ತೊ ರಾಧೇಯ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕಯ ಪೂರೋ
ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಗೇಲ್ ಹಾತ್ತಾಂತ್
ತಾಗೇಲ್ ಇಚ್ಚೇಂತ್

-ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್

 

ಆಮಗೆಲೆ - 5/28/2017
ಚಿವಿಂಗಮ್ - 10/5/2016
ರಾಂದಯಿ - 1/16/2015
ಮೊವಾಳ ಕೊಡಿಯಾಲ - 8/12/2012
ತಾಗೇಲ್ ಹಾತ್ತಾಂತ್, ತಾಗೇಲ್ ಇಚ್ಚೇಂತ್ - 4/18/2010
Comments on this Article

jocy siddakatte
-mysore, india
Saturday, May 08, 2010
hi venku! zaburdust poetry! keep writing and bloom where you are planted.

H M Pernal
-Mangalore, India
Thursday, April 22, 2010
Simply Superb! Venkatesh , wish you a great career in poetry.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z