Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಝುಜಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಡಿಂ ಪಡ್ತಾತ್

ಮೊಗಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಝುಜಾಂವಿಣೆಂ ಮೊಡಿಂ ಪಡ್ತಾತ್. ಮೋರ್ನ್ ಕರುಂಕಯ್ ಗತ್ ಆಸನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್!  ಉಬೆಖಾತೀರ್ ಹೊ ಮನೀಸ್ ಆಶೆತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಊಬ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ ಊಬ್ ಪೊಪ್ಸಾಂ ಜಳಯ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಚಿ ತಾನ್ ಖಂಯ್ ನಿಂವಯ್ತಾ?

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ರಚ್ಣೆಂತ್ ಖೂಬ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿಂ ಬರಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

ತಾನ್

ವೊತಾ ದಾವೆಚೆ ಉಬೆಂತ್
ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಚೆ ಕರ್ಕಸ್ ಕೊನ್ಶೆ
ಶೆಳೆಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾತ್
ತಾನ್ ಭಾಗಂವ್ಕ್...

ತಾನ್ ಮ್ಹಜಿ
ವಿಶೇಸ್ ಥರಾಚಿ.. ಆಂತರಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ
ಮತಿ ಪಡ್ದೊ ಫುಟೊನ್
ಸಪ್ಣಾಂ ಋತುಂತ್ ಭಿಜೊನಯ್
ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ!

ತಾನ್, ತುಜೆ ಉಬೆಚಿ
ತುಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚಿ
ತುಜೆ ವೆಂಗೆಚಿ
ತುಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ
ತುಜ್ಯಾಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್
ಹಜಾರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ಜಳ್ಳ್ಯೊ
ಧುಂವೊರ್ ಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಜಿರ್‍ಲೊ
ತರೀ,
ತಾನ್ ಭಾಗ್ಲಿನಾ
ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ
ಮ್ಹಜೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೊ
ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊಚ್ ನಾ

-ಪ್ರಸನ್ನ್, ನಿಡ್ಡೋಡಿ

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007
Comments on this Article

Rony Sequeira
-suratkal, india
Thursday, August 18, 2011
asali dook bhoglyank matr kalta. well written. simple language. good luck ahead.

canute
-Mira Road, India
Thursday, August 04, 2011
well written poem, good work

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z