Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ತೀನ್-ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್!

ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹೆ ಸಮಾಜೆಂತ್! ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ಲಾಂ, ದುಡು ಆಯ್ಲಾ.. ದೇಸ್ ಆನಿ ವಿದೇಸಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ಉಣೊ ಜಾಯೀತ್ ಯೆತಾ.. ತರೀ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೆತೇ ಆಸಾಂವ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜಾಯ್ !


ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲಾನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚಿ ಪಾರ್ಕಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಕ್ಡಡಯ್ ಜೊಡುನ್, ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಬದ್ಲಾವಣ್

ಆದಿಂ
ದಿಸಾಕ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ತಾಂಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡ್ತಾಲಿ...


ಆಸಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ
ಪಣ್ಗಿಲ್

ಜಾಗೊ ಮಾತ್ರ್.
ತಾಂತೂಂಯ್ ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್
ಆನಿ ಜಿರಿಯೊ.

ತರೀ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊ
ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ...

ಆತಾಂ
ಮೊಡ್ಕಿ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ
ತರೀ ಪಕ್ವನಾಂ ಶಿಜ್ತಾತ್...

ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ
ಭಾಂಗರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ..

ದೊಂಗೊರ್ ಜಿರಿಯೊ
ಲೆವೆಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ

ಸಂಗಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೇಯ್.....

-ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್

 

ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ - 6/9/2017
ಚಿಕಲ್ - 7/18/2016
ಬದ್ಲಾವಣ್ - 11/16/2011
ಹಟ್ಟಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಾಣಿ - 8/23/2008
Comments on this Article

Sharun D'souza
-surathkal, India
Tuesday, November 29, 2011
Good one naveen... wish u best of luck...

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z