Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಟೆ

ನಾರಿ ಕುಳಿಯೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್? ಆಯ್ಚಿ ನಾರಿ ಕಸಲೆ ಎಕೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾ? ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಯೆದೊಳಚ್ ವಾಚುನ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೂಪಕ್ - ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಭೃಮರ್ - ವಿಂಚುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ.

ಎಕೆ ಕುಶೀನ್ ಗುಲೊಬಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಲಿಚೊ ದೊಳೊ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭೃಮರಾಚೊ. ಹ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾನ್. ಮಾಗೀರ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಾಂಟೆ. ತಿಶಿನ್ ಹಾಲ್ಚೆಬರಿ ನಾ, ಹಿಶಿನ್ ಧಲ್ಚೆಬರಿ ನಾ.

ನಿಮಾಣೊ ಕಡ್ವೊ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಕಡಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸುರೂಪ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ

ಮ್ಹಾಲಿಚ್ಯಾ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದೇಖ್‌ಬಾಲಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ
ಸುಂದರ್ ಭಾಗಿಚ್ಯಾ ಆವಾರಾಂತ್
ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉಟೊನ್
ಸೊಭಿತ್ ಗುಲೊಬ್ ಸೊಭ್ತಾಲೊ ಫುಲೊನ್

ತ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಚೊ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಸ್ವಾದ್
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೆ ಭಾಗಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೃಮರಾಕ್
ವೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ...ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿವೊಂಕ್
ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಲಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕಾರಿ
ಮಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ..?

ಭೃಮರ್ ಸೊಧ್ತಾ ವೇಳ್ .....
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್
ಮ್ಹಾಲಿ ತಾನ್ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್
ಗುಲೊಬಾಚೆರ್ ಉಡಿ ಮಾರುನ್
ಚಿವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹೊಂವ್ ...ಖುಶೆನ್ ದಡ್ಬಡೊನ್

ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಿನ್
ಬಾವ್ಲಲೊ ಗುಲೊಬ್ ಚೊವುನ್
ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಭೃಮರಾಕ್
ಕ್ಷಣಾನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ಲೊ-
ಗುಲೊಬಾಕ್......!!

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ

संपादकीय:

ह्या संसारांत स्त्रीयेक सगळ्यांनी कांटे

नारी कुळियेचेर जांवच्या अत्त्याच्यारांक कितें कारण? आयची नारी कसले एके परिगतेंत जियेता? प्रसन्न निड्डोडीन येदोळच वाचून पर्नें जाल्लें रूपक - गुलोब आनी भृमर - विंचून ही कविता विणल्या.

एके कुशीन गुलोबाचेर म्हालिचो दोळो तर आन्येके कुशीन भृमराचो. ह्या दोळ्यांक चुकारी मारून जियेंवचें तरी कशें ह्या गुलोबान. मागीर भोंवतणी कांटे. तिशीन हाल्चेबरी ना, हिशीन धल्चेबरी ना.

निमाणो कडवो मात्र कोणायचें काळीज कडंवचे तसलो. दादल्याचें सुरूप सगळें उग्तें दाकंवचे तसलो!

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

गुलोब आनी म्हाली

म्हालिच्या तीक्ष्ण देख‌बालिच्या त्या
सुंदर भागिच्या आवारांत
कांट्यां मधें उटोन
सोभीत गुलोब सोभतालो फुलोन

त्या गुलोबाचो पर्मळीक स्वाद
मुकल्या घ्रचे भागिंतल्या भृमराक
वोडूंक लागलो...म्होंव चिवोंक
पूण म्हालिच्या दोळ्यांक चुकारी
मारूंक जाता..?

भृमर सोधता वेळ .....
दोनपारांच्या त्या कर्कट्या वोताक
म्हाली तान भागंवक गेल्लोच
गुलोबाचेर उडी मारून
चिवोंक लागलो म्होंव ...खुशेन दडबडोन

घड्येन पावल्ल्या म्हालीन
बावललो गुलोब चोवून
गाळी येटून भृमराक
क्षणान हुमटून उडयलो-
गुलोबाक......!!

- प्रसन्न निड्डोडी

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007
Comments on this Article

DIGO RODRIGUES
-MIRA ROAD, INDIA
Thursday, January 31, 2013
VERY NICE KAVITA GOD BLESS YOU MR HELARI KEEP ON RIGHT

Jerry
-Miraroad, india
Saturday, January 26, 2013
Sobit kavita chaltha gadithacher venlya.Uttanm basecha sadhya sobdani unchle vivaran bramaracha akarshana thai vernilya kavi tuka dev boren karoon.

leny
-mumbai, india
Wednesday, January 23, 2013
very nice hilary congrats

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z