Publications
Sukha Dukhachim Panam, Punn Mogachim - collection of Konkani poems (Kannada script) by Olivera Flavia

6. ಸುಖಾ ದುಖಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ, ಪುಣ್ ಮೊಗಾಚಿಂ, 2006
ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಯಿತ್ರಿ: ಒಲಿವೇರಾ ಫ್ಲೇವಿಯಾ
ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾನಾಂ: 100
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2007)


Dini Dini, Konkani Musical Audio Album. Lyricist: Melvyn Rodrigues, Music: Alwyn Fernandes

5. ದಿಣಿ ದಿಣಿ, 2006
ಆಟ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ
ಉತ್ರಾಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ತಾಳೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್: ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಗಾವ್ಪಿ: ಸುನೀಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ವಸುಂಧರ ದಾಸ್, ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್, ಲೊರ್ನಾ, ಗುರು ಕಿರಣ್, ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಜೋಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,  ವೋರನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003