Publications
Rumbddi Fulam, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by M P Rodrigues

13. ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ, 2009
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
ಪಾನಾಂ : 109
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2010)


Lharam Lojelim, collection of Konkani Poems (Kannada script) by Robert Fernandes, Udyavar

12. ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ, 2009
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್ 
ಪಾನಾಂ : 90
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100


Prakriticho Paas, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by Melvyn Rodrigues

11. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, 2008
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
ಪಾನಾಂ : 114 xxv
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
(ಡೊ. ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2009)
(ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -  2011)


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003