Publications
Gandhichem Porzollik Fuddarponn, Translation into Konkani (kannada script) by J V Carlo

22. ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್, 2014
ವಿಶ್ಲೇಶಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್; ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್: ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ
ಪಾನಾಂ : 228 xiv
ಮೊಲ್:  Rs. 200(Hard Case), Rs 150 (Paperback)
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014)


Anjurachem Paan, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by Andrew L DCunha

21. ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್, 2013
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ
ಕವಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಪಾನಾಂ : 154 xx
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2013)


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003