School

27. Poetry Session at Karama, Dubai

17/8/2007
ವಿನ್ನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಕರಾಮಾ
ವಿಷಯ್: ಕವಿಗೋಷ್ಥಿ 
ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಕವಿ: ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಆಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

25. Seminar: Where does Konkani Poetry Stand on the International Arena?

7/1/2007
ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್)
ವಿಷಯ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತರಾಚೆರ್ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ? 
ಉಲೊವ್ಪಿ: ಡೊ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೆ, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್; ಪ್ರೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್ ಮುಂಬಯ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

24. Jugul Bandhi of Music and Poetry (Sheviyo Roce)

7/1/2007
ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
ವಿಷಯ್: ಶೆವಿಯೊ ರೋಸ್ (ಕವಿತಾ -ಸಂಗೀತ್ ಜುಗಲ್ ಬಂಧಿ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಗ್: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಭು 
ದಿರೆಕ್ತೊರ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
ಗಾವ್ಪಿ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗಾವ್ಪಿ
ಸುತಾರಿ: ಪೂರ್ಣನಂದಾಚಾರಿ, ಗೊಂಯ್
ಕವಿ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ, ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಬಜಾಲ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಮೆಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್, ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಟೈಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಪೂರ್ಣನಂದಾಚಾರಿ

26. Poetry Session at Kalaangann

7/1/2007
ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
ವಿಷಯ್: ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
ಚಲೊವ್ಪಿ: ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ
ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಪಿ: ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮುಂಬಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಚೆ ಕವಿ

23. Themes, Imagery and Meaningful Sounds in Poetry

6/1/2007
ಚಾಫ್ರಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಾಳಾ, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
ವಿಷಯ್: ಕವಿತೆಂತ್ ಠರಾವಣ್, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆವಾಜ್
ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ: ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್

  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2007   2006
  2005   2004   2003   2002