School

92. VII - All India Konkani Poetry Writing Competition for Students

8/12/2013
VII ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್
ಜುಮ್ಲಾ ಭಾಗೆಲಿ: 172
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ವೈಭವಿ ಗಾವಸ್, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ದೇವಶ್ರೀ ಕಾಮತ್, ಗೊಂಯ್

91. Young Poetic Rays at Vincy Pinto Angelore Residence

14/11/2013

ತರ್ನಿಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕಿರ್ಣಾಂ

ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ಆಡುಮರೋಳಿ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಘರ್‍ಚೆಂ ಆಂಗಣ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧನ್ಯವಾದ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: ಡ್ಯಾಲನ್ ಪಿಂಟೊ, ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ಏನನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೊಸ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಡೆಲಿಶಿಯಾ ಪಿಂಟೊ, ಎಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕ್ರಿತನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಾಯನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಚಂದ್ರಿಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್, ಆನ್ನಾಲಿಸಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬೊಂದೆಲ್, ಶೈನಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಸ್ವೀಡಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಆನಿ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಬಿಜೈ.


90. Tribute to Liyab, Programme at Bishops House

18/10/2013
ಲಿಯಾಬಾಕ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್
ಜಾಗೊ: ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಘರ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬೈಲ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಫಾಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಉಲೊವ್ಪಿ: ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ನಾ. ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಫಾ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಜೊವಿಟಾ
ಕವಿತಾ ವಾಚನ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸೂತ್ರಸಂಚಾಲನ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್
ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣಿ: ಫಾ. ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ

89. Poetry Workshop and Poetry Session at Derebail, Mangalore

2/10/2013

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ , ದೆರೆಬೈಲ್

ದೆರೆಬೈಲ್ಚೆಂ ಫುಲ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ದೆರೆಬೈಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್
ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಭಾಗೆಲಿ: ದೆರೆಬೈಲ್ಚಿಂ 25 ಜಣಾಂ
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ , ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್, ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊರೆಯಾ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವರಿಸ್,  ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಅವಿನಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್.
ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಫಾ. ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್.


88. Poetry Reciting Competition - Udupi Round

22/9/2013

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಉಡುಪಿ ಫೆರಿ

ದುಖಿ ಮಾಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಝ್, ಉಡುಪಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾಸಾಲ್, ಉಡುಪಿ 
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ 


87. Poetry Reciting Competition - Madgaon Round

6/9/2013

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಫೆರಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಸಭಾಸಾಲ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ 
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ 


86. Poetry Reciting Competition - Panaji Round

5/9/2013

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಪಣಜಿ ಫೆರಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ಟಿ. ಬಿ. ಕೂನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪಣಜಿ
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್,  ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ 


85. Poetry Reciting Competition - Mangalore Round

1/9/2013
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೆರಿ

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವೊಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್

84. Poetry Session of Rainy Season at Nagori

11/8/2013
ಪಾವ್ಸಾಡೆಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ನಾಗೋರಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ನಾಗೋರಿ   
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್
ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇನ್, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್.

83. II James & Shobha Endowment Lecture by Ashok Vajpeyi

13/7/2013

II ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ - 2013
ಉಲೊವ್ಪಿ: ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿ
ಜಾಗೊ: ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವೊರಾರ್
ಸುತಾರಿ: ಕಿರಣ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕ್: ರೋಹನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್


82. Summer Poetry Session, Paul Moras Residence, Kottar Cross, Mangalore

28/4/2013
ಗಿಮಾಳಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರೊಸ್, ದೆರೆಬೈಲ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್   
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಚಾರ್ಲಿ ಸೊಜ್ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇನ್, ರೋಹನ್ ಅರ್ಕಬರೆ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್

81. Netravati Zuvari Yuva Kavya Sangam at Sahodaya, Mangalore

24/3/2013

ನೇತ್ರಾವತಿ ಜುಂವಾರಿ ಯುವ ಕಾವ್ಯಸಂಗಮ್, ಸಹೋದಯ, ಬಲ್ಮಠ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ
ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ: ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೆ: ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕಾವ್ಯಸಂಗಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಿದ್ದಿ ಶೇಟ್ ರಾಯ್ಕರ್, ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಾಪ್ ಪವಾರ್, ಜೊವಿಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶ್ರೀನಿಶಾ ನಾಯ್ಕ್
ಸುತಾರಿ: ಟೊನ್ ಫೆರೊಸ್ನಾ


80. Kavita Fest - 2013 at Thumbay, Bantwal

13/1/2013

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2013, ತುಂಬೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ್
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್   
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ: ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ; ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಬಸ್ತಿ ಮಾಧವ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ಗೌರಿ ಮಾಧವ ಶೆಣೈ
ಸಮಾರೋಪ್ ಸುವಾಳೊ: ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ; ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಭಾಗೆಲಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ; ವಿಷಯ್: ಕವಿಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ; ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಇಂದು ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ, ಡೊ ಸುನೀತಾ ಬಾಯ್, ಆಶೋಕ್ ಭೊಂಸ್ಲೊ, ಅಮೃತಾ ಆತ್ರಾಡಿ, ಅಶ್ರಫ್ ಆಪೊಲ್ಲೊ, ವಿ.ಸು.ಭಟ್, ಕಿರಣ್ ಪರ್ಮಾರ್
ಜಾನಪದ್ ನಾಚ್: ಮಾಂಡ್ ಸಮೇಳ್, ಗೊಂಯ್ 


  2018   2017   2016   2015   2014   2013
  2012   2011   2010   2009   2008   2007
  2006   2005   2004   2003   2002