School

109: Konkani Poetry Reciting Competition - Moodbidri Round

25/10/2015
109: ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂತ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್
ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ:3
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ:4
ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್

108: Konkani Poetry Reciting Competition: Udupi Round

11/10/2015
108: ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿಂತ್ 4 ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ 3 ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್
ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 17
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ:10
ಆಶೀರ್ವಚನ್: ಮಾ. ಬಿಸ್ಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಯೆವ್ಕಾರ್: ಸುನಿಲ್ ಲುವಿಸ್, ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಹಕಾರ್: ಫ್ರೆಂಕ್ಲಿನ್
ಸಹಕಾರ್: ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ
ಜಾಗೊ: ಉಡುಪಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್

107: Konkani Poetry Reciting Competition: Bantwal Round

20/9/2015
107: ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ನೋವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್
ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 42
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ:7
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಸುನಿಲ್ ಲುವಿಸ್, ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಹಕಾರ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಸಹಕಾರ್: ICYM, ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್
ಜಾಗೊ: ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್

106. Konkani Poetry Reciting Competition: Mangalore Round

13/9/2015

106: ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಚ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 17
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 15
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಫಾ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಡೊ.ದೇವದಾಸ್ ಪೈ, ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್


105. Konkani Poetry Reciting Competition: Madgaon Round

5/9/2015
105. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಶಾಳಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 48
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

104. Poetry Reciting Competition: Panaji Round

3/9/2015
104. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಂಚ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ.
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ: ಟಿ. ಬಿ. ಕೂನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪಣಜಿ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 23
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ನೆಮಾಂಚೊ ವಿವರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

103. James & Shobha Mendonca Endowment Lecture by Arundhathi Subramaniam

22/8/2015
103. ಪಾಂಚ್ವೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್
ಉಪನ್ಯಾಸ್‍ಕಾರ್: ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್
ಜಾಗೊ: ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತೊ, ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ
ಸುತಾರಿ: ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಹಾಜರಾತಿ. ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವಣ್.

102. Poetry Session at Melvyn Rodrigues' residence

28/6/2015

102. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ - ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್. ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೊಯೆರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ


101. A.T. Lobo - Kavyall Jivit, at 3 Stations in Kapikad, Bejai

1/3/2015

101. 'ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಬಿಜೈ ತೀನ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್: ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಿಜೈ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಘರ್.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸೂತ್ರಸಂಚಾಲನ್. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಆಳ್ವ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಆನಿ ಚಂದ್ರಿಮಾ ಮೊಂತೇರೊ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಶಾಯರಿ / ಗೀತಾಂಚೆಂ ವಾಚನ್. ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಖವಾಲಿಕ್ ತಾಳೊ ಲಾವ್ನ್ ಗಾಯಾನ್. ಸೆಲಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ ವೊಳಕ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಮೊಂತಿ ಮೊಂತೇರೊ ಥಾವ್ನ್ 'ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ -ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಯ್ಣ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್. ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್: ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರೊಸ್ ರೈಮಂಡ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಲೋಬೊಚೆಂ ಘರ್.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿಟಾ ಗೋವಿಯಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಎಕ್ಲೊ ನಾಟಕಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಝಳಕ್. ಜೊನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಸೆಲಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ವಾಚನ್. ರೈಮಂಡ್ ಲೋಬೊ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್: ಬಿಜೈ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲೆ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ಲೆ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆ ಸಮಾಧಿಕ್ ಭೆಟ್
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ವಾಚನ್. ಫಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೊಜಾ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ 'ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್' ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕಾಂತಾರ್. ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಿಚೆರ್ ಗುಲೊಬಾಂಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ.


100. Poetry Session at Orchid Art Gallery, Balmatta, Mangalore

1/2/2015

100. ಬಲ್ಮಠ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಂತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಗ್ಯಾಲರಿಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್. ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಕುಣ್ವೀಸ್ ಕವಿಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಗೀತಾ ಕಿಣಿ, ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ, ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ, ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೊರಾಸ್, ಮಾರ್ಟಿನ್, ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ, ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾಚೆ 'ಆಂಗಾಂತ್ ಕವಿ ರಿಗ್ಲಾ' ಕವಿತೆಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.


99. Kavita Fest 2015 at Chowlikere, Barkur, Udupi

11/1/2015

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2015 -ಚೌಳಿಕೆರೆ, ಬಾರ್ಕೂರ್

ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವೈಭವಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಗೀತ್. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಯೊ ಉಬೊವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ರಾಯಭಾರಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್.  ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ನವೀನ್ ಡಾಯಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ದಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಶನ್ಸ್, ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಲುವಿಸ್, ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್.

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಕವಿತೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.

ಪೂರ್ಣನಂದಾಚಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಖಾಲ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ: ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂಡೇಕಾರ್, ಯೋಗಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆನಿ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮಲ್ಯ. ತಮಿಳ್: ಸಲ್ಮಾ ಚೆನ್ನೈ (ಅನುವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಚ್ಪಿ: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್), ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ (ಅನುವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಚ್ಪಿ: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್), ತುಳು: ವಿ. ಕೆ.ಯಾದವ್ (ಅನುವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಚ್ಪಿ: ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ),

ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಲಗ್ನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, I ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್), ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ (ದುಸ್ರೆಂ), ಆನ್ನಾಲಿಸಾ ಡಿಸಿಲ್ವ (ತಿಸ್ರೆಂ). ವಿಯೋನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ರೇಶಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಶೈನಾ ಡಿಸಿಲ್ವ (ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ). ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗಬಾಳ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, IV ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಮಂಗೇಶ್ ಹರಿಜನ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಮಿಲಿಂದ್ರ ವೆಳಿಪ್ (ತಿಸ್ರೆಂ). ತನ್ವಿ ಜಾಂಬ್ಳೆ, ನಝೀಫ್ ಮನೆಗಾರ್ ಆನಿ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ). ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್.

'ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚೊ ಸಂವಾದ್.

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್, ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ. ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ವಿಗಾರ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಎಮ್. ಎ. ರೆಹಮಾನ್ (ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ). ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಶ್ಮಿ ದಶರಥ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್. ದುಸ್ರೆಂ: ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಣೈ ಕಾರ್ಕಳ್. ತಿಸ್ರೆಂ: ಎಶ್ಲಿನ್ ಕ್ರೆಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾರ್ಸೆಕಾರ್, ಗೊಂಯ್.  ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್.


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2007   2006
  2005   2004   2003   2002