Kavita Kular

ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಪೊಂದಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ತರೀ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಶೆಂ-ಹಜಾರ್ ಉಡಾಸಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೆಣಾಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲಾಂ.

ಗ್ರೇಸ್ ಮರಿಯಾನ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ತಿ, ಇತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸೊನಯ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೊ ನಷ್ಟ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ಹುಮೆದ್ ಘೆವ್ನ್, ಪರತ್ ತಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ಭರಿಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ

ಜಾಲಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲಾ
ಓಡ್ದ್ ನಾ, ಲಗ್ನ್ ನಾ
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಂದ್ ಜಾಲಾ
ಬೇಂಡ್ ನಾ, ವ್ಹೊರಾಣ್ ನಾ
ಬಾಬ್ ಪಳೆ ಸುರ್ ಪಿಯೆಲಾ
ಪೊಳೊವ್ ನಾ, ದುಕರ್ ನಾ
ನ್ಹೆಸೊನಾ ಸಾಡೊ, ಮಾಳುಂನಾಂತ್ ಫುಲಾಂ
ಮಾಟೊವ್‌ಭರ್ ನಾಚ್ತಾತ್ ಪಾನಾಂ

ಸಾತ್ ಮುಳಾಂಕ್ ಸಾತ್ ಬೇಲ್
ತರ್ನೆ-ತರ್ನೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೋ
ಜೊಡಿ ವೊವ್ಳೆಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಮೋಲ್
ಆಂಕ್ರಿ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೋ
ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲಾಂ
ಬೇಲ್ ಕಾಂಬಿರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೋ
ಘರ್ಚೆ ಬಾಯೆಕ್ ಘಾಟಾಕ್ ದಿಲಾಂ
ತಾಚೇಯ್ ದೊಳೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೋ

ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ ವಾಡ್ತಲಿ
ಮಾಟೊವ್‌ಭರ್ ಚಡ್ತಲಿ
ಆಜಿ ಆಪ್ಲೆ ಸುನೆಕ್ ಪಾನಾಂ
ಖುಂಟುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಲಿ
ತರ್ನ್ಯೊ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಕಾಡ್ತಲಿ
ಭಿಕ್ಣಾಂ ಘಾಲುನ್ ರಾಂದ್ತಲಿ
ಜೇವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಗಾವ್ನ್ ಗಾಣಾಂ
ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಲಿ.

ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ, ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ
ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾ ಆಜಿ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮನಾಂ, ಧಾಕ್ಟಿಂ-ಲ್ಹಾನಾಂ
ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ
ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸ್ತಾಂ, ಬೇಂಡ್ ಯೆತಾ
ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ತಾಂ, ನವ್ರೊ ಯೆತಾ
ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾತಾಂ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ-ಖೆಳಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ

-ಗ್ರೇಸ್ ಮರಿಯಾ


Comment on this article

 • stephan.mulki, dubai

  Wed, Oct 3 2012

  bov sobith kavan...dev bore karu tuka

  DisAgree Agree Reply

 • SHIKERAM, SURATKAL

  Fri, Dec 30 2011

  ಬೋವ್ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾನಿ ಸಜ಼ಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಕವನ್. ಕ್ರಶಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಬಿನಂದನ್ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮರಿಯಾ ಬಾಯಿ. ಬರಯ್ತೆ ರಾವ್. HAPPY new YEAR

  DisAgree Agree Reply


Title : ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ಭಾಜಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z