New Projects

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ: 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ:
  • ಆಗೋಸ್ತ್ 5, 2023 ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೇಲ್ಗೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಿ ಲೋಕ್‍ನಾಚ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ-ಕಾಣಿ ಸಾದರೀಕರಣ್
ಪುಸ್ತಕಾಂ: 
  • ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಳಿಯೆಂಕಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. 
  • ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ "ಚಿತುರ‍್ಲೆಚೆ ಅಚ್ಛೆ ದಿನ್" ದೇವನಾಗರಿಂತ್.
  • ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
  • ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
  • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್' ದೇವನಾಗರಿಂತ್
  • ಧಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್
  • ಕಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್
  • ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್

ಕವಿಂಚೆಂ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್

  • ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್ ಅಂಕಣ್ ಚಿಚಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.