AboutUs

ಆಮಿ ಕೊಣ್?

‘ಕವಿತಾ’ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚೆಂ, 2007 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ನೊಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್.

ಸಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಾಕ್ ‘ಕವಿತಾ’ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲ್ಯಾ. 

2007-2010, 2010-13 ತಶೆಂ 2013-16 ಆವ್ದೆಂಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ’ಕವಿತಾ’ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್) ಆನಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಖಜಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

2016 - 19 ಕಾಳಾಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್), ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ (ಖಜಾನಿ) ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.


ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ಖಜಾನಿ: ಆಂದ್ರು ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ


ಟ್ರಸ್ಟಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್  ಆನಿ ತೆ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಷೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ / ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತಸಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್. 

Contact Address:  


403, Venus Prime
Kadri Kambla Road, Pinto Lane

Codialbail, Mangalore -575 004

Ph: 
0091-99801 36297 (Mobile)

Bank Details:

Kavita Trust
S.B. A/C No.:26191
M.C.C. Bank, Light House Hill Main Branch
Mangalore - 575 001 

or

Kavita Trust
Savings Bank A/C No. 917010033860202
Axis Bank Limited
Mangalore Branch
Essel Tower, Ground Floor
Bunts Hostel Circle, Mangaluru - 575003

IFSC: UTIB0000077
MICR: 575211002

PAN No.: AACTK2694L


Kavita Trust Benefactors:  Austin D'Souza Prabhu (Rs. 68,000), Louis Gonsalves (Rs. 50,000), Michael D'Souza (Rs. 50,000), Well Wisher (Rs. 50,000) 


Carol Martis (Rs. 30,000), Nelson Rodricks (Rs. 20,000),Walter Dantis (Rs. 16,000), Francis Fernandes Cascia (Rs. 15,000)

 
 Vindo Wilfred Tauro (Rs. 15,000), Simon Lobo (Rs. 15,000) J. B. Moraes (Rs. 12,000), Uday Bhembre (Rs. 10,000) 

   
Arun Palimar (Rs. 10,000), Richard Moras (Rs. 10,000), Fred Kumar Kuchikadu (Rs. 10,000) Sanjay Borkar (Rs. 10,000)

   
 M. P. Rodrigues (Rs. 7,000), Vincy Pinto Angelore (Rs. 6,000), Alwyn D'Souza (Rs 5,000), Lancy Noronha (Rs. 5,000)

  
Dayan D'Souza (Rs. 5,000), Agnel D'Silva (Rs. 5,000), Stephen Mascarenhas (Hemacharya) (Rs. 5,000), Gretta Rebello (Rs. 5,000) 


Rony Byndoor (Rs. 5,000), Michael Castelino (Rs. 5,000), Madhav Borkar (Rs. 5,000), Victor Mathias (Rs. 5,000)