ಕವಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜಾಯ್: ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಹಾಣೆ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ : ಅಧುನಿಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮದುರೈಚ್ಯಾ ಧೂರ್ಜಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಾಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ...

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಿರಾರೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯ್ - ಮಿರಾರೊಡ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಅನಿ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 29 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.  ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಫಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್, ಖಜಾಂಚಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಥಾಯಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಥಾಯಸ್...

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಸೊಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ.  ಸುರ್‍ವೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಅನಿಶಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜಾನ್ ಕವಿತಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಸಾದ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದವರ್‍ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಗುರ್ಪುರ್, ಬಾಂಬಿಲ್, ನಿರ್ಕಾಣ್ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ ಆನಿ...

Poems

ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ/ हांव खिळो

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ -

ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್...

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ -

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮೆಳನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆಂ. ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚೆ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...