ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್. कविता ट्रस्टाची कविता सादरीकरण सर्त जाहीर.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡಾ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ: ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪುಣ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್.  कविता ट्रस्टाच्ये नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेक वीडियो धाडा आनी बहुमानां आपणाया. ही सर्त तीन विभागांनी चलतली: पंद्रा वरसां सकयल्या भुरग्यांक. पंद्रा वरसां वयल्यांक, पूण तीस वरसां भितरल्यांक. तीस वरसां वयल्यांक.

 

Top Event / Stories

ಮಡ್ಯಾಂಕೀ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕವಿತಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನೀಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ’ಆವಾಜ್’ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ 'ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್' ಕವಿತೆಚೊ ಮೂಳ್ ಆವಾಜ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಜಿವ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಮಡ್ಯಾಂಕೀ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ’ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಕವಿತಾಯ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಟ್ತಾ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದ್ರೆನ್ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ’ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್ ಉಪೆಂವ್ಚಿಂ ದೋನೂಚ್ ವರ್ಗಾಂಚಿಂ ಮಡಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗ್, ಜೊ ಬಹುಮತಾನ್ ಆಸಾ, ತೊ ಸತ್ತಾವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ...

ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿನ್ ವೀಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, 2020 ವರ್ಸಾಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ನೇಪಾಲಿ, ಒಡಿಯಾ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ರಾಜಸ್ತಾನಿ ಭಾಶೆಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ‍್ತಲೆ. ಜುಲಾಯ್ 4, 1947 ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ’ಅಕ್ಷರಾಂ’ (1992), ’ನಕ್ಷತ್ರಾಂ’ (1995), ’ಅಕ್ಷತಾಂ’ (1997), ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ (2014) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ’...

Poems

ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ -

ಹ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯೆ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಸಾ. ಆತ್ಮೊ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ...

ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್

ಪ್ರಮೀಳಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ, ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಾಂವ್ - ವಾರೆಂ ...

... ಜೀವಿಂಚೊ ಉದ್ಗಾರ್

ಡಿಎಸ್‍ಪಿ -

ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಾಮಾರಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತಾ ಪಿಳುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊರೊನಾ...

ಬಿರುದ್

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ -

ಚಡೀತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಜಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೊಣ್‍...