Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಖಿಣಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕವಿ

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಸಾನ್ ತರಿಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಖಿಣಾಂ, ಜಿಂ ಆತಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂನಿ ಫಿಛಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ - ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉರ್ಮಾಲ್ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್, ಉಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕುನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್.

ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಕ್ ದೆಖ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ವಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ. ತರಿ ತೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ದಿವಂಗತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 1984 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮರಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ

ತೆವಾಂ, ಸರ್ಪಡುನಿ ಪಾದಾಂಚೆರಿ, ವಿಸರ‍್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಭರುನ್ ತುಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಆರಾಧನಿಂ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ಉಡಾಸ್ ಇಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಇಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ದಿಸಾ ರಾತಿಂ ಆಶಾರ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಾಶಾರ್ ಸೊದುನ್
ಆಡಾವ್ನ್ ಆಡೊಸ್ ತರಿ ರಿತ್ಯಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಭುಕೆವ್ನ್, ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಿಂ
ಲಾಲೆವ್ನ್, ಭೊಂವುನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ
ಉಡಾಸ್ ಇಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಇಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ದುಖಾಂ ಝರಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ತಾಂ,
ಹುಸ್ಕಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಶಿರಾಂಕ್ ಅರ್ನುನ್
ಜಿವಾಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್, ಝಡುನ್
ಪಡ್ತಾಂ ದಿಲೊಯ್ ತೆಂಕೊ, ಲಕ್ಚ್ಯಾ
ಪಾಯಾಂಕ್ ಬಳಾ ಧಿಗೊ, ಆತಾಂ
ಆಸಾ
ಇಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಇಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

-ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

संपादकीय:

जिवितांतल्या कराळ खिणांक उतरांनी उस्वास दिल्लो कवी

जिवितांतलीं ल्हान-सान तरीपूण महत्वाचीं खिणां, जीं आतां पासून मनाच्या कंत्रेलांनी फिछार जावन बसल्यांत - तांकां उतरांचो उर्माल न्हेसोवन, उस्वास फुंकून जीव दिला कवीन हांगासर.

कवी हांगासर देवाक देखता आसतलो वा आपल्ये आवयक वा जिवितांत आधार दिल्ल्या हेर कोणायकी. तरी तो उडास ताका आसा म्हळ्ळें हांगासर गरजेचें.

दिवंगत डॉ. एडवर्ड नोरोन्हा म्हज्या पसंदेच्या कवीं पयकी एकलो. ताची ही कविता बेंगळुरांत १९८४ वर्सा चलल्ल्या पंद्राव्ये अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषदेच्या संदर्भार पर्गट जाल्ल्या स्मरण पुस्तकाचेर छापून आयल्या.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

उडास आसा

तेवां, सर्पडोनी पादांचेरी, विसरन म्हाका
भरून तुका दोळ्यांत म्हज्या
आराधनीं विळाप केल्लो
उडास इल्लो आसा, इल्लो आसा.

दिसा रातीं आशार दिष्टीन पाशार सोदून
आडावन आडोस तरी रित्या
क्षेत्रांत भुकेवन, कोनशांत कोनशीं
लालेवन, भोंवून व्यर्थ फाटीं आयल्लो तो
उडास इल्लो आसा, इल्लो आसा.

दुखां झरी दोळ्यांत सुकतां,
हुस्कार काळजाक शिरांक अरनून
जिवाळ उसवास बांदून, झडून
पडतां दिलोय तेंको, लकच्या
पायांक बळा धिगो, आतां
आसा
इल्लो उडास इल्लो आसा.

-एडवर्ड नोरोन्हा


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z