Kavita Kular

ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಉರಲ್ಲೆಂ ಪುರಾಯ್ ಸಮಾ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ!

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್, ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಮಾ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್, ಮಾಗೀರ್ ನಿಮಾಣೆ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ - ಉರಲ್ಲೆಂ ಪುರಾಯ್ ಸಮಾ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಳಾವ್ನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಿಂಯೆತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ದಿಲಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾ
ಮನಿಸ್ ಆಸಾ ಬಾಂಧ್ ನಾ
ಪಾವ್ಸ್ ಆಸಾ ಉದಕ್ ನಾ
ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸಾ ಖಟ್ಲೆಂ ನಾ
ಈಷ್ಟ್ ಆಸಾ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ನಾ
ಬಾಕಿ
ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

ಸದಾಂಯ್ ಚಡ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ
ಭುಕಿಂ ಪೊಟಾಂ ರಿತಿಂ ತಾಟಾಂ
ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊಲ್ ಜಾಲಾಂ
ಪಿಂಜ್ಕರ್ ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್
ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಮಾನ್
ಬಾಕಿ
ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ ಕಾಮ್ ನಾ
ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಪಗಾರ್ ನಾ
ಕೊಟ್ರಿ ಆಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಡೆಂ ನಾ
ಭುಕ್ ಆಸಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ
ಪಿಡಾ ಆಸಾ ವಕತ್ ನಾ
ಬಾಕಿ
ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

ಚೊರಿ ಆಸಾ ಲೂಟ್‌ಮಾರ್ ಆಸಾ
ದೊಂಬಿ ಆಸಾ ಗಲಾಟೊ ಆಸಾ
ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಸಾ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಆಸಾ
ಶಿಕ್ಪಾ ಕದೆಲಾಪರಿಂ
ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಂಚೊ ಬಜಾರ್‌ಯೀ ಆಸಾ
ಬಾಕಿ
ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

संपादकीय:

उरल्लें पुराय समा नातल्ल्यावेळा!

सक्कड समा ना म्हणून सांगूंक भिंयेवन, कांपेर‍्या ताळ्यान समा नातल्ल्याची पट्टी वाचून, मागीर निमाणे आयकतेल्याक खुशी करुंक - उरल्लें पुराय समा आसा, हें मात्र समा करून दिल्यार वा समा जाल्लें तर बरें आसल्लें म्हणून पातळावन तो सांगता.

आपणाच्या अंतस्कर्नाचो आवाज आयकूंक दीवंक भिंयेतेल्याचें चित्रण ह्ये कवितेद्वारीं वल्ली क्वाड्रसान दिलां.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

बाकी सब ठीक है

फेस्त आसा संभ्रम ना
मनीस आसा बांध ना
पावस आसा उदक ना
हॉस्पिटल आसा खटलें ना
ईष्ट आसा इष्टागत ना
बाकी
बाकी सब ठीक है

सदांय चडचीं मोलां
भुकीं पोटां रितीं ताटां
वार‍्याक सयत मोल जालां
पिंजकर वस्तुरां भितर
जियेवंक पेचाडचो मान
बाकी
बाकी सब ठीक है

शिकप आसा काम ना
काम आसा पगार ना
कोट्री आसा दीवंक भाडें ना
भूक आसा खावंक ना
पिडा आसा वकत ना
बाकी
बाकी सब ठीक है

चोरी आसा लूट‌मार आसा
दोंबी आसा गलाटो आसा
अत्याचार आसा बलत्कार आसा
शिकपा कदेलापरीं
कायदे कानुनांचो बजार‌यी आसा
बाकी
बाकी सब ठीक है

- वल्ली क्वाड्रस


Comment on this article

 • Chandralekha de Souza., Vasco da Gama Goa.

  Fri, Feb 11 2022

  कविता वाचून कवी मनोहर सरदेसायाची याद जाली- गिरेस्ताची आवय म्हणटा पोरान कांयच खावंक ना , गरीबाची आवय म्हणटा पोरांक कांयच खावंक ना.कितलो विरोधाभासा !‌‌ अत्याचार, गलाटो दोंबी पूण मनीसपण खंयच ना . सकारात्मक चिंतन.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • H. Manoj, Goa

  Fri, Feb 11 2022

  Beautiful poetry sir. Need to learn from it good message.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Jason, Udupi

  Fri, Feb 11 2022

  Bhov øpurbayechim utram, kholayechem chintøp. Pørbim tumkam.

  DisAgree Agree [1] Reply


Title : ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಟೀಕ್ ಹೈ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z