Kavita Kular

ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪರ್ಜಳಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ (2023) ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಯುವಮುಖೆಲಿ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಯಾದಿಂಚೊ ಗಾಂವ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ : "... 2020 ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಸದಳ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಮಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ನಿತ್ಯಮಾಮಾ (ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್) ಅಚ್ಕಿತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. (ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ)... ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆಚ್ ಈಷ್ಟ್ ಪಿಶೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆ. ಕೊಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ತೆಂಚ್ ಕಳನಾಶಿಲ್ಲೆಂ. ಬಶಿಲ್ಲೆಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಟಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಮಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಪಾಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಖೂಬ್ ಆದಾರ್ ದಿಲೊ.. ".

ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಚೊ ಏಕ್ ಮೊಟೊ ಖಾಂಬೊ ಕಸೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪುರಾಯ್ ಎಕಯ್ಶಿಂ ಕವಿತಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉಡಾಸಾಚ್ಯೊ. ಹಿ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆ ಖೊಲಾಯೆಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: ಕವಿತಾ, ತಿ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ವೇದನಾ ಹಳೂ ಕರ‍್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೀಯ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


ಕವಿತಾ:


ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮೂರ್ತ್ ವೊಲಿ
ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್ ವಚನಾ
ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ ಮನಾ
ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್

ಸಪ್ನೆಲ್ಲೆ ತೆ ರಾತ್‍ದೀಸ್
ಐಸ್‍ಪೈಸ್ ತಿಂ ಸಪ್ನಾಂ
ವಾಂಗಡ್ ಚುಕತ್ ಆಸಾ
ಸಪ್ನಾಂ ಪುಂಜಾಯ್ತಾನಾ

ಖಿಣಾ ಖಿಣಾಕ್ ಯಾದ್
ತುಜೊ ಸಾದ್ ಖಿಣಾ ಖಿಣಾ
ಭಾಸ್ ತುಜೊ ವಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್
ವೊಗೀಚ್ ಯೆತನಾ ವತನಾ

ಪಾಂಯ್ ಪರ‍್ತತಾತ್ ಬೆಠೆ
ಆಸ್ ಸೊಂಪುನ್ ಸೊಂಪನಾ
ಮೊನೆ ದೊಳೆ ಇಲ್ಲೆ ವೊಲೆ
ಸುಕೂನ್ ಸುಕನಾ

ವೊಂಪಿಲ್ಲಿ ಜೀಣ್ ತುಜಿ
ಯಾದಿಕ್ ರೊಯ್ತಾಂ ಮಾಡ್
ಜಾಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿಲ್ಲುನ್ ಯೆತಲೆಂ
ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

-ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ

संपादकीय:

पर्जळाच्या झाडाक राकून रावल्लो कवी

ह्याच वर्सा (2023) माय म्हयन्याचे पयले तारकेर गोंयचो युवमुखेली चेतन आचार्याचो फुडलद कविता संग्रह ’यादींचो गांव’ पर्गट जालो. ह्या पुस्तकाचे सुरवेर कवी अशें बरयता : "... 2020 लॉक‌डावन सदळ जातां जातां माय 1 तारकेर नित्यमामा (नित्यानंद नायक) अचकीत भायर पडलो. (मरण पावलो)... आमी सगळेच ईश्ट पिशे जाल्ल्यापरीं जाले. कोणे कोणाक सांबाळचो तेंच कळनाशिल्लें. बशिल्लेकडे हांव हुडक्यांनी रडटालों. ह्या घुस्मटांतल्यान भायर सरपाक कवितेन खूब आदार दिलो.. ".

नित्यानंद नायक कोंकणी चळुवळेचो एक मोटो खांबो कसो आसल्लो. ह्या पुस्तकांतल्यो पुराय एकयशीं कविता ताच्याच उडासाच्यो. ही फाट‌भुंय कोणाक खबर ना, तांकां ह्ये कवितेचे खोलायेक देंवुंक साध्य जांवचें ना.

हांवें जायत्या संदर्भांनी सांगलां: कविता, ती बरयतल्याची मानसीक वेदना हळू करता मात्र न्हय, त्याच अनभोगांतल्यान पाशार जांवच्या वाचप्याचीय.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

पर्जळाचें झाड

दोळ्यांतली मूर्त ओली
पयस वचून वचना
कशें समजांव मना
तुका कशें समजांव

सपनेल्ले ते रात‍दीस
ऐस‍पैस तीं सपनां
वांगड चुकत आसा
सपनां पुंजायताना

खिणा खिणाक याद
तुजो साद खिणा खिणा
भास तुजो वयले वयर
ओगीच येतना वतना

पांय परततात बेठे
आस सोंपून सोंपना
मोने दोळे इल्ले ओले
सुकून सुकना

ओंपिल्ली जीण तुजी
यादीक रोयतां माड
जाणां हांव किल्‍लून येतलें
पर्जळाचें झाड

-चेतन आचार्यTitle : ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z