Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಕಾಂತಾರ್

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಪುತಾ ಖಾತೀರ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಾಂತಾರ್ ಹೆಂ. ದೇಸಾ ಖಾತೀರ್ ಝುಜ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ? ಯೆತಲೊ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪದ್ ಹೆಂ.

ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಧ್ಯಾಸಾಂತ್ ಸದಾಂ ಬುಡುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕುಶೆಲತಾ ತಿಣೆ ಬರಿಚ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಬೋವ್ ಸಾದೆ ವಿಶಯ್ ಲೆಗುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ರಂಗ್‍ರಂಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ವಾಟ್ ತುಜಿ ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

ತುಂ ರಾಕ್ತಾಯ್
ದೇಸ್ ಆಮ್ಚೊ
ತುಂ ಅರ್ಪಿತಾಯ್
ಜೀವ್ ತುಜೊ; ಆನಿ ಹಾಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

ತುಂ ದೆಖ್ತಾಯ್
ದಾರು ಗುಳೊ
ತುಂ ಸೊಸ್ತಾಯ್
ಶಿಂಯಾಂಚೊ ಕುಲ್ಕುಲೊ; ಆನಿ ಹಾಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

ತುಂ ಭೊಗ್ತಾಯ್
ಭುಕೆಚೆ ವೊಳ್ವಳೆ
ತುಂ ಅನ್ಭವ್ತಾಯ್
ಘಾಯಾಂಚೆ ಮಿರ್ಮಿರೆ; ಆನಿ ಹಾಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

ಕೆನ್ನಾ ಯೆತಲೊಯ್
ಖಬರ್ ನಾ
ಯೆತೊಲೊಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನಯ್
ಖಾತ್ರಿ ನಾ; ಆನಿ ಹಾಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

ತರೀ ಪುತಾ
ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ
ಪರ್‍ತುನ್ ತುಂ
ಯೆತಲೊಯ್ ಘರಾ; ದೆಖುನ್
ಆನಿ ದೆಖುನಚ್ ಹಾಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಕ್
ವಾಟ್ ತುಜಿ-ರೆ
ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ.

-ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ

संपादकीय:

आवयच्या काळजाचें कांतार

आवयच्या काळजाचें गीत हें. एक्ये आवयन पुता खातीर गांवचे कांतार हें. देसा खातीर झुजचो आपणाचो पूत केन्नां घरा पाटीं येतलो? येतलो कांय ना म्हळ्ळ्या तळमळ्यांचें पद हें.

फिलोमिना सांफ्रान्सिस्को मुंबंयत वस्ती कर‍ची कवयित्री. कवितेच्या ध्यासांत सदां बुडून आसची कवयित्री. कविता बरोंवची कुशेलता तिणे बरीच आपणाची करून घेतल्या. बोव सादे विशय लेगून तिच्या उत्रांनी रंग‍रंगाळ जावन सोभतात.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

वाट तुजी पळेत आसां

काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

तूं राकताय
देस आमचो
तूं अर्पिताय
जीव तुजो; आनी हांव
काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

तूं देखताय
दारू गुळो
तूं सोसताय
शिंयांचो कुल्कुलो; आनी हांव
काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

तूं भोगताय
भुकेचे वोळवळे
तूं अनभवताय
घायांचे मिर्मिरे; आनी हांव
काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

केन्ना येतलोय
खबर ना
येतोलोयीच म्हणुनय
खात्री ना; आनी हांव
काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

तरी पुता
आस्त आसा
पर‍तून तूं
येतलोय घरा; देखून
आनी देखुनच हांव
काळजांतलें म्हज्या
गीत गावंक
वाट तुजी-रे
पळेत आसां.

-फिलोमिना सांफ्रान्सिस्को

 

ವಾಟ್ ತುಜಿ ಪಳೇತ್ ಆಸಾಂ - 5/2/2017
ಜಾಯಿಚ್ ಜಾಯ್ - 4/15/2013
ಕಿನಾರೊ / किनारो - 2/22/2012
Comments on this Article

Jaison
-Bangalore, India
Friday, May 05, 2017
There's a rhythm in this one. And I like it. Nice poem.

shenoy.smita@gmail.com
-India, India
Friday, May 05, 2017
Philomena Bai has expresses sublime love hidden in silent inner excitemdnt a lady in love goes through in poem in very simple words and form .. beautiful..thank you Kavitaa

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z