•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

School

 • 1. History of Konkani Poetry, Children's Poetry and Criticism

 • 26 Jul 2002
  ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಹಯೋಗಾನ್, ದುಬಾಯ್
  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ
  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •