Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್:  ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 14 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ತಶೆಂ ಅನುವಾದಕ್ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ 'ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಜರ್ನಲಾಚೊ ತೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೊಲಿಸಿ ಜಾಣ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. 'ಕಥಾ' ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್, ಸಾರ್ಕ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೌಂಡೇಶನಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ಲಾ. ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 'ಕೇರಳ ಕವಿತಾ' ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ತೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಫಾಮಾದ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ವೆಂಚಿಕ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ತೆನ್ಕಾ ಆಶಿಯಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲಾಂ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಉಗ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಶಾಳೆಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾನ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಸರಿ ಬೋರ್ಡಾಂತ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅನುವಾದ್ ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಂಡಳೆಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಜೆ.ಎನ್.ಯು., ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಮಲಯಾಳಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಮಂಡಳೆಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ.

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಕ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕುಸುಮಾಗ್ರಜ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಮೆಹೆರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕವಿಸಾಮ್ರಾಟ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಾಂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕುವೆಂಪು ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಎಝುತ್ತಾಚ್ಚನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪೀಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನೈಟ್‌ಹುಡ್, ದಾಂತೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂತೆ ಮೆಡಲ್, ಪೋಲಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ರವೇನ್ನಾ ಆನಿ ಇಂಡೋ ಪೋಲಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್ ಮೆಡಲ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾಂ. 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನೋಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಚಡಾವತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಖಂಡಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾ.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕವಿತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 175 ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

2002-ತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯಮ್, ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ, ಸೀತಾಂಶು ಯಸಶ್ಚಂದ್ರ ಆನಿ ಪ್ರಭೋದ್ ಪಾರಿಖ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ-ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾ.


सप्टेंबर १४ तारकेर, कविता ट्रस्टाच्या उपन्यासा खातीर प्रो. सच्चिदानंद मंगळुराक

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान मांडून हाडचो आटव्या वर‍साचो जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा प्रायोजीत कविता उपन्यास ह्याच २०१९ सेप्टेंबर १४ वेर सनरा सांजेर ४:३० वोरार बेंदूर सांत आग्नेस कॉलेजिच्या सभांगणांत चलतलो. मलयाळम कवी, विमर्शक तशें अनुवादक प्रो. के. सच्चिदानंदन हो उपन्यास दितलो.

इंगलीष साहित्याचो प्रोफेसर जावन क्रैस्ट कॉलेज, कॅलिकट विश्वविद्यालयांत ताणें शिकयलां. साहित्य अकाडेमीन पर्गट कर‍च्या 'भारतीय साहित्य' जर्नलाचो तो संपादक जावनासल्लो. साहित्य अकाडेमिचो काऱ्यदर्शी जावन, भारत सर्काराचो लॅंगवेज पॉलिसी जाणकार जावन ताणे वावर केला. 'कथा' संस्थ्यांत, सार्क बरोवप्यांचें फौंडेशनांत संपादक जावन तो वावुर‍ला. च्यार म्हयन्यांक पावटीं मलयाळमांत पर्गट जांवच्या 'केरळ कविता' नेमाळ्याचो तो संपादक. फामाद मलयाळम कविंच्यो वेंचीक कविता तशेंच तेनका आशियाचें साहित्य अनुवाद करून ताणे पर्गटायलां.

इंदिरा गांधी उगती विश्वविद्यालयाच्या अनुवाद आनी तरबेती शाळेचो दिरेक्तोर तशेंच प्रोफेसर जावन २०११ इस्वेंत निवृत्त जाल्ल्या प्रोफेसर के. सच्चिदानंदनान विदेशांतल्या भारतीय साहित्याच्या प्रोजेक्ट एडवायसरी बोर्डांत, राष्ट्रीय अनुवाद मिसांवाच्या राष्ट्रीय मंडळेंत, साहित्य अकाडेमिच्या एक्सिक्यूटीव मंडळेंत, तशेंच जे.एन.यू., अंबेडकर विश्वविद्यालय, मलयाळम विश्वविद्यालयांच्या आडळत्या मंडळेणी आनी हेर च्यार विश्वविद्यालयांच्या पी.एच.डी. मंडळेंनी वावर भेटयला.

सच्चिदानंदनाक पन्नासांक मिकवून प्रादेशीक, राष्ट्रीय तशें अंतराष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्यात. साहित्याच्या पांच प्रकारांनी केरळ साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार, साहित्य अकाडेमी पुरस्कार, कुसुमाग्रज पुरस्कार, गंगाधर मेहेर पुरस्कार, कविसाम्राट उपेंद्र भांजा पुरस्कार, कुवेंपू पुरस्कार आनी एझुत्ताच्चन पुरस्कार ताका लाभल्यात. ह्या भायर संयुक्त अरब एमिरेता थावन कविते खातीर आसचो पीस इंटर‌नॅशनल पुरकार, इटली सर्कारा थावन नैट‌हूड, दांते संस्थ्या थावन दांते मेडल, पोलंड सर्कारा थावन रवेन्ना आनी इंडो पोलंड फ्रेंड‌शीप मेडल ताका लाबलां. २०११ इस्वेंत ताचें नांव साहित्याच्या नोबेल पुरकारा खातीर विंचल्ल्या धा नांवां पयकी आसल्लें. तो चडावत संसाराच्या हर‍येका खंडांनी पयण करून आसता आनी भारतीय साहित्याविशीं उपन्यास दिता.

२००२ इस्वेंत स्थापन जाल्लें कविता ट्रस्ट कोंकणी काव्यें लोकामधें फामाद कर‍च्यांत, भुरगीं आनी युवजाणां मधें कवितेचो मोग उबजांवच्यांत, तशेंच कोंकणी कवितेचो पांवडो उंचायेक वर‍च्यांत महत्वाचो वावर दीवन आसा. कविता वाचन आनी बरोंवची सर्त, कविगोष्टी, कविता फेस्त, कविता पुरस्कार, पुस्तकां आनी अंतर‌जाळीर पर्गटणी अशें पाटल्या सोळा वर‍सांनी फकत कवितेक संबंधीत १७५ काऱ्यीं मांडून हाडल्यांत.

२००२-त सूर‍वातललें महत्वाचें काऱ्यें कविता उपन्यासांत एदोळ पऱ्यांत गुलजार, अशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो, आरुंधती सुबरह्मणियम, केकी दारुवाला, सीतांशू यसश्चंद्र आनी प्रभोद पारीख तसल्या काव्य-शेताच्या म्हान मनशांनी उपन्यास दिला.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.