Kavita Khobro

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಟಿ.ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಣೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಸರ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ತಾ. ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ ತರೀ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ದೊನೀ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ.

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್:
ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 11

ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಊರ್ವಿ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ, ಶಾರದಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್

ರಿಸರ್ವ್: ಸೇಜಲ್ ಸಾಲ್ಕರ್, ಮಾಪುಸಾ ಆನಿ ಆಫಿಯಾ ಕರ್ದಾರಿ. ಮಾಪುಸಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್:
ಭಾಗೆಲಿ ಯುವಜಣಾಂ: 7

ಪಯ್ಲೆಂ: ವೈಭವ್ ಕವ್ಳೆಕಾರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಎಂಡ್ರೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆ. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

कोंकणी कविता सादर सर्त: पणजी थावन चोवगां फैनलाक

कविता ट्रस्टान वर्सान वरस मांडून हाडच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचो पणजी पांवडो ह्याच सप्टेंबर १६ तारकेर टी.बी. कुन्हा सभासालांत चल्लो. गोंयच्या कोंकणी भाषा मंडळाच्या सहकारान मांडून हाडल्ले ह्ये सर्तेपयलें भाषा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचाऱ्य हाणे सर्वांक येवकार दिलो. मेल्विन रोड्रीगसान सर्तेचीं नेमां सांगलीं.

गोंयांत भुरग्यांच्या विभागाची सर्त पयले पावटीं चलता. युवजणांची सर्त नोव्या वर्सांत चलता तरी, गोंयांत सातव्या वर्सांत आसा. दोनी विभागांनी जिकून आयिल्लीं जानेराच्या दुसऱ्या आयतारा मडगांवांत चलच्या कविता फेस्त संदर्भार फैनलांत भाग घेतलीं.

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चा.फ्रा. देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सर्त:
भागेली भुरगीं: ११

पयलें: प्रादन्या उपाध्ये, श्री गणेश हैस्कूल
दुसरें: ऊर्वी म्हांब्रे, शारदा इंगलीष हैस्कूल

रिसर्व: सेजल साल्कर, मापुसा आनी आफिया कर्दारी. मापुसा

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सर्त:
भागेली युवजणां: ७

पयलें: वैभव कवळेकार
दुसरें: अनिकेत नायक

ह्या संदर्भार हाजर आसल्ल्या कवी उदय म्हांबरो हांणी आपल्यो कांय थोड्यो कविता सादर केल्यो. भाग घेतल्ल्या सर्वय भुरग्यांक अध्यक्ष किशोर गोन्साल्विसान प्रमाण पत्रां वांटलीं. एंड्रू एल डिकुन्हान सर्वांचे उपकार भावुडले. एवरेल रोड्रिगस, एंटनी बारकूर आनी विन्सेंट पिंटोन सहकार दिलो. किशोर गोन्साल्वीस, विलियम पायस आनी एंडऱ्यू एल डिकुन्हा वोरयणार जावन आसल्ले.

 


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.