Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಜೆರಿಮೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯ್-ಜೆರಿಮೆರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಜೆರಿಮೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಾಣ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಚ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲ್ಮಾಡಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ (15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ) ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ (15 ಥಾವ್ನ್ 30 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ) ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ;
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸ್ವೀಡಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕವಿತಾ: ಎಕಾ ಭಾತ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೋಸ್ತಾ)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅಲಿಟಾ ಪಿರೇರಾ (ಕವಿತಾ: ಅಬೊಲ್ಯಾ ತುಜೊ ರಂಗ್ ಉಜೊಗೊ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೋಸ್ತಾ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮೆಲಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ (ಕವಿತಾ: ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)

ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮಟನ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ದೀಪ್‌ರಾಜ್ ಗೊಂಯ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂದಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ನ್ಹೆಸ್ ಚೆಡ್ವಾ ಆಂಗ್‌ಭರ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕಣಿ, ಕವಿ: ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್)

ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವೋಡ್ ಅಶಿಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ದುಸ್ರೊ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ, 2020 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

- ಭಾತ್ಮಿ

कविता ट्रस्टाची कोंकणी कविता सादर सर्त : जेरीमेरी थावन चोवगां फैनलाक

कविता ट्रस्टान चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो मुंबय-जेरिमेरी प्राथमीक पांवडो आशावादी प्रकाशनाच्या मुखेल‌पणाखाल, कोंकण तारां, जेरिमेरी हांच्या सहयोगान जेरिमेरी इगर्जेच्या सभासालांत ओक्टोबर ६ तारिकेच्या आयतारा दोनपारां ३ थावन ५ पर‍यांत चल्लो.

कोंकण तारांचो मुखेली लियो फेर्नांडिसान कविता सादर सर्तेच्या वोरयणारांक तशेंच नवी मुंबय थावन स्पर्धिकांक घेवन आयिल्ल्या कोंकाण संघटनाचो मुखेली रिचार्ड डिसोजाक स्वागत कर‍तच बाय फ्लोरा डिसोजा कल्माडिच्या मुखेल्पणाखाल भुरग्यांची (१५ वर्सां सकयलीं) तशेंच युवजणांची (१५ थावन ३० पऱ्यांतली) कविता सादर सर्त चलोवन वेली.

भुरग्यांच्या विभागांत पयलें तीन स्थान आपणायिल्लीं:
पयलें इनाम: स्वीडल रोड्रिगस (कविता: एका भात्या तुप्यालागीं, कवी: बाब चा.फ्रा.देकोस्ता)
दुसरें इनाम: अलिटा पिरेरा (कविता: अबोल्या तुजो रंग उजोगो, कवी: बाब चा.फ्रा.देकोस्ता)
तिसरें इनाम: मेलिशा डिसोजा (कविता: देव कसो दिसता, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)

व्हडांच्या विभागांत:
पयलें इनाम: प्रिन्सिया फेर्नांडीस (कविता: मनशाचें मटन, कवी: बाब दीप‌राज गोंय)
दुसरें इनाम: लेवीन फेर्नांदीस (कविता: न्हेस चेडवा आंग‌भर, कवी: बाब लियो फेर्नांडीस)
तिसरें इनाम: रोयडन मिनेजस (कविता: म्हजी कोंकणी, कवी: उर्जिता भोबे गोंय)

वोरयणार बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिस्कोन आपले विचार पर्गटून भुरग्यांक उल्लास पाटोवन, कोंकणी भाशे थंय भुरग्यांची वोड अशीच मुकारून वरुंक व्हडिलांक उलो दिलो. दुसरो वोरयणार वल्ली क्वाड्रसान इनामां जोडलेल्यांचीं नांवां वाचून सांगलीं.

पयलें तशेंच दुसरें इनाम जोडलेलीं, २०२० इस्वेच्या जनेरांत गोंयांत चलुंक आसच्या अखील भारतीय हंताच्या स्पर्ध्यांत वांटो घेतलीं.

काऱ्यें निर्वहण केल्ल्या लियो फेर्नांडिसान धिनवास पाटयले.

- भात्मी


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.