Kavita Khobro

ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂಡೇಕಾರಾಚ್ಯಾ ’ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂಡೇಕಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್, ಶೊಲ್ ತಶೆಂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2020 ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ನವಿಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಕಾ ದಿತಲೆ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ತೆವೀಸ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂತುಂ ಸಾತ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್, ಚ್ಯಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಸ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್, ತೀನ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂತುಂ ಡೊ. ಶಶಿ ತರೂರಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಯ್ತ್ ಶಾಮೀಳ್ ಆಸಾ.

ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂಡೇಕಾರಾನ್ ’ವೇಧ್’ (1992), 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ’ (1999), 'ಅಗ್ನಿ’ (2002), ’ಬ್ಲೆಕ್’ (2009), 'ದಂಡಕಾರಣ್ಯ’ (2011) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಾರಾ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ನೀಲ್ಬಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾವೆಲಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ.

ನೀಲ್ಬಾಚಿ ’ಲಕ್ಷ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ / नीलबाची ’लक्ष्य’ कविता वाचूंक हांगा चिचाया

 


नीलबा खांडेकाराच्या ’दी वर्ड्स’ कोंकणी कविता पुस्तकाक साहित्य अकाडेमिची प्रशस्ती

नीलबा खांडेकार हांच्या ’दी वर्ड्स’ कोंकणी कविता संग्रहाक २०१९ व्या वर्साचो केंद्र साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार फावो जाला. हो पुरस्कार एक लाख रुपय, शॉल तशें स्मरणिका आटापता. हो पुरस्कार २०२० फेब्रेर २५ तारिकेर नविडेल्लिंत चलच्या एका विशेस काऱ्यावेळीं ताका दितले. भारताच्या तेवीस भासांच्या बरयणारांक हो पुरस्कार जाहीर जाला आसतां हांतूं सात कविता पुस्तक, च्यार कादंबरी, स मटव्या काणियांचे पुस्तक, तीन प्रबंधांचे पुस्तक आनी तीन साहित्येतर पुस्तकांक ही प्रशस्ती फावो जाल्या. हांतूं डॉ. शशी तरूराचो पुस्तक सयत शामीळ आसा.

कोंकणिकच आगळ्या वेगळ्या ठरावणेंच्यो कविता - राजकीय, तत्वगिन्यानी, चारित्रीक तशें पुराणाचीं बिंबां घेवन बरोंवच्या खांडेकारान येदोळ पासून साहित्य अकाडेमिची प्रशस्ती जोडल्लो कोंकणिचो आट्रावो कवी. १९७७ वर्सा थावन कोंकणिच्या पुस्तकांक साहित्य अकाडेमी ही प्रशस्ती दिता.

नीलबा खांडेकारान ’वेध’ (१९९२), 'सूऱ्यवंशी’ (१९९९), 'अग्नी’ (२००२), ’ब्लेक’ (२००९), 'दंडकारण्य’ (२०११) कविता संग्रह बरोवन पर्गट केल्यात. ह्या शिवाय बारा नाटक ताणे बरयल्यात. गोंयच्या साहित्य अकाडेमी, कला अकाडेमी थावन ताच्या कविता पुस्तकांक पुरस्कार लाबल्यात. सोळाव्या युव साहित्य सम्मेळनाचो तो अध्यक्ष जावनासल्लो.

कविता ट्रस्टान मांडून हाडच्या कविता फेस्त संदर्भार ताणे ताच्यो कविता वाचल्यात. नीलबा गोंयच्या नावेलींत वस्ती कर‍ता.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.