School

98. Poetry Reciting Competition - Karkal Round

28/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಕಾರ್ಕಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳೆಂ
ಜಾಗೊ: ಜೆಜು ರಾಯಾಚೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್

ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 5
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಇಶಾ ವಿ ಪಾಯ್ಸ್

ರಿಸರ್ವ್:
ಟ್ರೀನಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವೀನಲ್ ಶೈನಿ ಡೆಸಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 3
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಹರ್ಶಿನಿ ಡಿಸೋಜಾ

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧನ್ಯವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್


97. Poetry Reciting Competition - Udupi Round

21/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳೆಂ
ಜಾಗೊ:ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲ್, ಉಡುಪಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 12
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ನಝೀಫ್ ಮನೆಗಾರ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಪಿಂಟೊ

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಧನ್ಯವಾದ್: ಫಾ. ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್, ಸಂಪಾದಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ನೆಮಾಳೆಂ


96. 'Gandhichem Porzollik Fuddarponn' - Book Release

21/9/2014
'ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್' - ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್
ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್: ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ
ಜಾಗೊ: ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಭಾಸಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಅ. ಮಾ. ಡೊ. ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಿಸ್ಪ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯ್
ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ: ಎರಿಕ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ಸಿಸ್, ಡೆರೆಕ್ ಲೋಬೊ, ಕ್ಯಾ. ಜೊನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿನೇಜಸ್
ಸಂದರ್ಭ್: CASK ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮ್

95. Poetry Reciting Competition - Bantwal Round

14/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ICYM, ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್
ಜಾಗೊ:ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್

ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 14
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಶಾನ್ವಿಲ್ ಶೊನ್ ಡಿಸೋಜಾ
ದುಸ್ರೆಂ: ರೆನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ತಿಸ್ರೆಂ:ಮೆರಿಟಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 6
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಈಡನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಧನ್ಯವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್


94. Poetry Reciting Competition - Margao Round

12/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ:ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಶಾಳೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 25
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಮಂಗೇಶ್ ಹರಿಜನ್ 
ದುಸ್ರೆಂ: ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಕದಮ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಮಿಲಿಂದ್ರಾ ವೆಳಿಪ್

ರಿಸರ್ವ್:
ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್, ಎವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಧನ್ಯವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್


93. Poetry Reciting Competition - Panaji Round

11/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ: ಟಿ. ಬಿ. ಕೂನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪಣಜಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 20
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಯುಗಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್,
ದುಸ್ರೆಂ: ನಿಕಿತಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ
ತಿಸ್ರೆಂ: ತನ್ವಿ ಜಾಂಬ್ಳೆ

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಧನ್ಯವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್


92. Poetry Reciting Competition - Mangalore Round

7/9/2014

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 20
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರಿತುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಆನ್ನಾಲಿಸಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ವ್ಹಡಾಂಕ್ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲಿಂ)
ಭಾಗೆಲಿ: 31
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ (ದೊಗಾಂ): ಆಮೋರಾ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ದುಸ್ರೆಂ: ನಿಲೀಶಾ ಡಿಸೋಜಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ.

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸಹಕಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಫಾ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ಧನ್ಯವಾದ್: ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ


91. III James and Shobha Mendonca Endowment Lecture by Jerry Pinto

12/7/2014

ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ್: ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್
ಸಹಯೋಗ್: ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಪಿ.ಜಿ. ಸೆಂಟರ್ ಫೊರ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟರ್ಡೀಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಜಾಗೊ: ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಸುತಾರಿ: ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ


90. Poetry Session at Sadbhavana, Bangalore

22/6/2014

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂಚೆಂ ಸದ್ಬಾವನಾ ಸಭಾಸಾಲ್ - ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ಮುಕೆಲ್ ಉಲೊವ್ಪ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸಂವಾದ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಇಂದು ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ, ಒಲಿವೇರಾ ಫ್ಲೇವಿಯಾ, ವಿನೋಧ್ ಕುಲಾಸೊ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ


89. Brahmavar Poetry Session at Ravi Prakash Residence

8/6/2014

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಸಂವಾದ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಕ್ಲೊಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್
ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ, ಕ್ಲೊಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಆನಿ ಎಲ್‌ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ


88. Netravati Poetry Session at Sanchayagiri, B C Road, Bantwal

30/3/2014

ನೇತ್ರಾವತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್, ಸಂಚಯಗಿರಿ, ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್
ಸಹಕಾರ್: ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್: ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ
ಸಂವಾದ್: ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಂಚಾಲಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಫೆಲ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಓಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಗೀತಾ ಕಿಣಿ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಡೊ ವಾರಿಜಾ ದೇವಿ, ಅನಸೂಯ ಕಾಮತ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸುಖನ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ಆಂದ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆನಿ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ 


87. Triveni Kavya Sangam

22/2/2014

ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಮ್ 

ಓರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಬಲ್ಮಠ, ಮಂಗ್ಳುರ್    
ಕವಯಿತ್ರಿ: ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ
ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್: ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್.
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಧನ್ಯವಾದ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ 


86. Kavita Fest 2014 at Town Hall, Mangalore

12/1/2014
ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2014

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್   
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ: ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್; ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ
ಸಮಾರೋಪ್ ಸುವಾಳೊ: ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ; ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಅನಂತ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್
ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಭಾಗೆಲಿ: ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ; ವಿಷಯ್: ಕವಿ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕಾರ್ ಗೊಂಯ್;  ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿ, ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಸಮೀಉಲ್ಲಾ ಬೆರ್ಮಾವೆರ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ., ಶಮ್ಶೀರ್ ಬುಡೋಲಿ.
ಜಾನಪದ್ ನಾಚ್: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಎಡಪದವು, ಮಂಗ್ಳುರ್

  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2007   2006
  2005   2004   2003   2002