Kavita Kular - R.S. Bhaskar

Name  :   Bhaskar
Pen Name  : R.S. Bhaskar
DOB  :
Education  :
Profession  :
Awards  : Tarabai Vishnu Mhapxencar Vaishya Bharati Puroskar (1996); Konkani Bhasha Prachar Sabha Puroskar (1994).

Poetry works :

अक्षरां (Aksharam - 1992 ); नक्षत्रां (Nakshatram - 1995); अक्षतां (Akshatam - 1997); पंचायतना (Panchayatna - Devotional Songs - 1998); गुरुचरणी (Gurucharanni -Devotional Songs - 2000); चिनू मिनू चानो (Chinu Minu Chano (Childrens Poetry); युगपरिवर्तनांचो यात्री (Yugaparivartanamcho Yatri - 2014).


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z