ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್. कविता ट्रस्टाची कविता सादरीकरण सर्त जाहीर.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡಾ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ: ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪುಣ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್.  कविता ट्रस्टाच्ये नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेक वीडियो धाडा आनी बहुमानां आपणाया. ही सर्त तीन विभागांनी चलतली: पंद्रा वरसां सकयल्या भुरग्यांक. पंद्रा वरसां वयल्यांक, पूण तीस वरसां भितरल्यांक. तीस वरसां वयल्यांक.

 

Top Event / Stories

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

ನಾಂವ್‌ವಸ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಜೀವಧ್ವನಿ’ ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಜಿವಾತಾಳೊ’. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕ್ 1981ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ 20 ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ 'ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿಂ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್... 

ಮಡ್ಯಾಂಕೀ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕವಿತಾಯ್ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನೀಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ’ಆವಾಜ್’ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ 'ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್' ಕವಿತೆಚೊ ಮೂಳ್ ಆವಾಜ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಜಿವ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಮಡ್ಯಾಂಕೀ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ’ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಕವಿತಾಯ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಟ್ತಾ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದ್ರೆನ್ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾರ್ ’ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್ ಉಪೆಂವ್ಚಿಂ ದೋನೂಚ್ ವರ್ಗಾಂಚಿಂ ಮಡಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗ್, ಜೊ ಬಹುಮತಾನ್ ಆಸಾ, ತೊ ಸತ್ತಾವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ...

Poems

"ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ!"

ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ -

ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾ. ಲುವಿಸ್ ಬುತೆಲ್ಲೊ, ಫಾ. ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್, ಫಾ. ಆಂತೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ...

ತರಿಪುಣ್...

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...

ಸ್ಟ್ರೋ ಆನಿ ಸಿಪ್ಪರ್

-ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ -

ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ...

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ -

ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಭನಾ. ಜಿಣಿ ಸೊಂಪ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ...