ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿನ್ ವೀಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, 2020 ವರ್ಸಾಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಜುಲಾಯ್ 4, 1947 ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ’ಅಕ್ಷರಾಂ’ (1992), ’ನಕ್ಷತ್ರಾಂ’ (1995), ’ಅಕ್ಷತಾಂ’ (1997), ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ (2014) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ’ (2006)...

Top Event / Stories

ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಸುಬಾಣಾಂನಿ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಶೆಂ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವಿ ತಶೆಂಚ್ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ..

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ-ಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಜಮಾತೆಚೆರ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಟಾಪ್ಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ಸುಚಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬಾರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹಿರ್ಗಾನಾಂತ್...

Poems

ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ -

ಕೋವಿಡಾವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್...

ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ದೇವಿ

ಡಾ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ -

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ’ನರ್ಸಾಂಚೊ ದೀಸ್’ ಮನಾಯ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೋವಿಡ್ ...

ಸ್ವಾಸ್

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ -

ಕೂಡ್, ಜೀವ್ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಸ್ ವ್ಹಾಳಜಾಯ್...

ಮೊಂತ್ ಸೆರಾತ್

ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ -

ಮೊಂತ್ ಸೆರಾತ್ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಸೆಲೊನ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಜಾಗೊ...