ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸ್ಮರಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಾಂಜ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2024 ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ’ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ನಮನ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಳಖ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.
कविता ट्रस्ट आनी दायजी दुबाय हांणी सांगाता मेळून ह्याच 2024 ज्यून म्हयन्याचे 1 तारकेर मंगळूरच्या डॉन बोस्को हॉलांत मांडून हाडल्ली ’सिज्येसाक नमन’ कार्यावळ सिज्येसाच्या साहितीक तशें खासगी जिविताची वळख दाकोंवच्यांत यशस्वी जाली.  

 

 

Top Event / Stories

ಕವಿಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶಾಣೆಪಣಾಚಿ ಚರ್ಚಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2023 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 14, 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಬಂದರಾಂತ್ 1962 ದಶೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ತಚ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ.  ತಾಂಣಿ 1979 ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿ ’ಚೈತರ್’ (1987), ...

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ

ಕರ್ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್, ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಮೋಗಿಂಚೊ ಮೇಳ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 14 ಜನೆರ್ 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಂಞೊರ್ ಪತ್ರಾವೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಚ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್ಲೀನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕವಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತಿಚೆಂ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಗುಲಾಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕೂನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ - ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ... 

Poems

ಮರಣ್ ಆನಿ ದೂಖ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ -

ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಿವಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪನಾ ಸಾಂಗುನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ...

ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ

ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ -

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚಿ ’ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ’ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ...

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ!

-ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ -

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಚುಕನಾ..

ಹಾಂವೀ ಕವಿ

ಕೆರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ -

ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಸೃಜನಶೀಲ್ ಉರ್ಬಾ ಸೊಭಿತ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ...