Top Event / Stories

ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತರ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್. ಆಮಿ ಚಡುಣೆಂ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಯ್ತಿ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಲಿ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಡೊಟ್ ಕೊಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ ತರ್‌ಯೀ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ 5 mpbs ಸ್ಪೀಡಾಚೆಂ ಮೋಡೆಮ್ ವಾಪರ್ನ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ದ್ವಾರಿಂ, ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಕವಿತೆಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ (ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿ ಗುಪಿತ್ ...

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಕುಶೀನ್

2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕೇರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಸೊಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಳಾಕ್ ದುಖಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚೆರೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ಅಂತರ‍್ತಾನಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಚಿ ದೂಖ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನೆಪಣಿಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್...

Poems

ಧಾಂಕ್

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ -

ಧಾಂಕಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ‍್ಶಿರ‍್ತಾ.

ರಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ನೀತ್ ...

ಜೆಹ್ರಾ ನಿಗ್ಹಾ / ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರೀ ಏಕ್ ...

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ -

ವರ್ಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಓನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆನ್...

ತರಿಪುಣ್

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...