Kavita Khobro

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ 2018 ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ - ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್‍ತಲೆ. ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ವಲೇರಿಯನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಜೆಕಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಮಧುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ., ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಂತ್ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್. ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಸದ್ದ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ್ ತಶೆಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ (2003), ಕಟ್‍ಪುತ್ಳಿ (2005), ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗಣ್ (2006) ಆನಿ ಬಜಾರ್ (2017) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಣೆ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸ ಕಾದಂಬರಿ, ಪಾಂಚ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚಿಂ ಅಭಿಯಾನಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್, ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕುವೈಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಚಲೊವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

मथायस कुटम कविता पुरस्काराविशीं जाणां जांवक हांगासर चिचाया.
ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯಾ

कवी वल्ली क्वाड्रस हांकां कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार

कविता ट्रस्टान दिंवचो २०१७व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार कोंकणी कवी तशें लेखक वल्ली क्वाड्रस हांकां फावो जाला. कविता ट्रस्टान नमियार‍लल्या पुरस्कार समितीन ही विंचवणी केल्ली आसून २०१८ जानेर १४ तारकेर, मंगळूर जेप्पुंतल्या बोधी ट्री - दी फार्म हौस हांगासर चलच्या बाराव्या कविता फेस्त संदर्भार कन्नडाचो कादंबरीकार तशें लेखक के. टी. गट्टी तांकां हो पुरस्कार हातांतर कर‍तले. दुबायच्या मेरिट फ्रैट सिस्टम्स हाचो आडळत्या निर्देशक जावनासच्या कुप्पेपदवुच्या जोसेफ मथायस हांणी आपल्या कुटमाच्या नांवार दिंवचो हो पुरस्कार रुपय २५,०००, मान‍पत्र तशें यादिस्तिका आटापता. 

वलेरियन ऑल्विन क्वाड्रस १९६७ इस्वेंत उडुपी जिल्ल्याच्या अजेकारांत जल्मल्लो. मधुरै कामराज युनिवर्सिटी थावन बी.सी.ए., सां. लुवीस कॉलेजी थावन कंप्यूटर एप्लिकेशन्सांत पी.जी. डिप्लोमा आनी उपरांत सिक्कीम मणिपाल युनिवर्सिटी थावन एम. बी.ए. शिकप ताणे जोडलां. सद्द्या मुंबयांत राबितो करून आसच्या वल्ली क्वाड्रसान खाडी गांव तशें युरोपांत जायतीं वर्सां वावर केला.

ताचे च्यार कविता संग्रह - च्यार मुखां (२००३), कट‍पुतळी (२००५), दरबारांतली पिंर‍गण (२००६) आनी बजार (२०१७) पर्गट जाल्यात. ह्या शिवाय च्यार कविता अध्ययनाचीं पुस्तकां ताणे संपादीत केल्यांत. स कादंबरी, पांच मटव्या काणियांचीं पुस्तकां बरोवन पर्गट केल्यांत.

देशांत तशें विदेशांत जायत्या कविगोष्टिंनी ताणे भाग घेतला आनी कांय संदर्भांनी अध्यक्षपण घेतलां. कोंकणी पत्रिकोद्यमाक वल्ली क्वाड्रसान समर्पीत वावर भेटयला मात्र न्हय कोंकणी पुस्तकांच्या विक्रापाक विशेस रितिचीं अभियानां चलोवन वेल्यांत. ताच्या कवितांक, पुस्तकांक तशें वावराक जायत्यो प्रशसत्यो, पुरस्कार, इनामां फावो जाल्यांत.

कुवैटांत आसताना आनी आतां मुंबय थावन कोंकणी जाळिजागे चलोवन, कोंकणी कविता लोकामोगाळ कर‍च्यांत ताचो विशेस वावर आसा. हाका पूरक जावन आपल्या आशावादी प्रकाशनाद्वारीं जायत्या कविंचे कविता संग्रह ताणे पर्गट केल्यात.

कविता ट्रस्ट फाटल्या धा वर्सां थावन हो पुरस्कार दीवन आयलां. आदल्या वर्सा हो पुरस्कार नूतन साखरदांडे हिका लाभल्लो.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.