Publication

 • Sukha Dukhachim Panam, Punn Mogachim - collection of Konkani poems (Kannada script) by Olivera Flavia

 • 10 Nov 2006

  6. ಸುಖಾ ದುಖಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ, ಪುಣ್ ಮೊಗಾಚಿಂ, 2006
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಯಿತ್ರಿ: ಒಲಿವೇರಾ ಫ್ಲೇವಿಯಾ
  ಸಂಪಾದಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಪಾನಾಂ: 100
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2007)


 • Dini Dini, Konkani Musical Audio Album. Lyricist: Melvyn Rodrigues, Music: Alwyn Fernandes

 • 7 Jan 2006

  5. ದಿಣಿ ದಿಣಿ, 2006
  ಆಟ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ
  ಉತ್ರಾಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ತಾಳೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್: ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
  ಗಾವ್ಪಿ: ಸುನೀಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ವಸುಂಧರ ದಾಸ್, ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್, ಲೊರ್ನಾ, ಗುರು ಕಿರಣ್, ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಜೋಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,  ವೋರನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಓಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್