Publication

 • Rumbddi Fulam, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by M P Rodrigues

 • 5 Jul 2009

  13. ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ, 2009
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
  ಪಾನಾಂ : 109
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 50
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2010)


 • Lharam Lojelim, collection of Konkani Poems (Kannada script) by Robert Fernandes, Udyavar

 • 12 Apr 2009

  12. ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ, 2009
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್ 
  ಪಾನಾಂ : 90
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100


 • Prakriticho Paas, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by Melvyn Rodrigues

 • 11 Jan 2009

  11. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, 2008 (First Edition), 2020 (Second Edition)
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 
  ಪಾನಾಂ : 114 xxv
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
  (ಡೊ. ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2009)
  (ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -  2011)