Publication

 • Masam - Short Story Collection by Antony Barkur

 • 28 Dec 2019

  29. ಮಾಸಾಂ / मासां, 2019
  ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  कथा संग्रह, नागरी लिपीन
  ಕಥಾಕಾರ್ : ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ / कथाकार: एँटनी बारकूर
  ಪಾನಾಂ / पानां : 90 + xiv
  ಮೊಲ್ / मोल : Rs. 200


 • Vatte Voilem Rogot - Poetry Collection by Venkatesh Nayak

 • 19 Dec 2019

  28. ವಾಟೇ ವಯಲೆಂ ರಗತ / वाटे वयलें रगत, 2019
  ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ್
  कविता संग्रह, कानडी आनी नागरी लिपीन
  ಕವಿ: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ / कवी: वेंकटेश नायक
  ಪಾನಾಂ / पानां : 86 + x
  ಮೊಲ್ / मोल: Rs. 100
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ 2019 ವರ್ಸಾಚೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲಿ ಕೃತಿ)