Publication

 • Pavlle, collection of short konkani poems (Kannada script) by Wilson Kateel

 • 12 Nov 2011

  16. ಪಾವ್ಳೆ, 2011
  ಕವಿತಾ ಚುಟ್ಕುಲಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ 
  ಪಾನಾಂ : 104
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 30


 • Yashodhara Carita, translation of Kannada poems into Konkani (Kannada script) by Stephen Quadras

 • 9 Jan 2011

  15. ಯಶೋಧರ ಚರಿತ, 2010
  ಜನ್ನ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 
  ಪಾನಾಂ : 112
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 75
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)