Publication

 • Gandhichem Porzollik Fuddarponn, Translation into Konkani (kannada script) by J V Carlo

 • 21 Sep 2014


  22. ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್, 2014
  ವಿಶ್ಲೇಶಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್: ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್; ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್: ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ
  ಪಾನಾಂ : 228 xiv
  ಮೊಲ್:  Rs. 200(Hard Case), Rs 150 (Paperback)
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014)


 • Anjurachem Paan, collection of Konkani Poems (Kannada & Nagari Scripts) by Andrew L DCunha

 • 12 Jan 2014

  21. ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್, 2013
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ
  ಕವಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
  ಪಾನಾಂ : 154 xx
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 100
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2013)