Publication

 • Katt Tuttcho Vell, collection of Konkani Poems (Kannada Script) by Antony Barkur

 • 10 Jan 2010

  14. ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್, 2010
  ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
  ಕವಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ 
  ಪಾನಾಂ : 76
  ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60
  (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)